Welkom

Geachte collegae,

Ten gevolge van de sterk verbeterde behandeltechnieken op de kinderleeftijd wordt de groep volwassenen met een aangeboren hartafwijking steeds omvangrijker en ook gemiddeld steeds ouder. Het aantal volwassen patiënten overstijgt nu al het aantal kinderen met een aangeboren hartafwijking. Hierdoor komt vrijwel elke klinische cardioloog in toenemende mate in aanraking met deze bijzondere categorie hartpatiënten. De zorg voor deze patiënten is door de grote diversiteit van het onderliggende lijden en de vaak aanwezige restafwijkingen na chirurgische correctie meer dan gemiddeld complex.

De afdelingen cardiologie van het UMC Utrecht, Radboudumc en Antonius Ziekenhuis Nieuwegein werken al enige jaren intensief samen op het gebied van de zorg voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Dit multidisciplinaire samenwerkingsverband functioneert sinds kort onder het acroniem AHMaZON: Aangeboren Hartafwijkingen Midden en Zuid-Oost Nederland.

AHMaZON streeft ernaar om samen met dedicated collegae uit de supraregionale ziekenhuizen in dit verzorgingsgebied middels ‘shared care’ optimale zorg voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking te bieden volgens het devies van het in 2013 verschenen CONCARE-rapport: dicht bij de patiënt waar dat kan, in het centrum als dat moet.

Om de ‘geboorte’ van AHMaZON te vieren willen wij u met veel genoegen uitnodigen voor het eerste AHMaZON symposium over aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen, dat op 28 november zal plaatsvinden. Nationale en internationale sprekers zullen vanuit hun respectievelijke achtergrond inzicht geven in diverse aspecten van de volwassen congenitale cardiologie. Het focus van het symposium zal liggen op zaken die de algemene cardioloog in de praktijk kan tegenkomen op het gebied van aangeboren hartafwijkingen, Omdat ECG-afwijkingen en ritmestoornissen vaak voorkomen in deze patiëntenpopulatie is hier in de middag extra aandacht voor.

Wij hopen u op 28 november te mogen begroeten!

Organisatie AHMaZON GUCH Symposium

sies

Dr. G.-Tj. Sieswerda, cardioloog
AHMaZON-UMC Utrecht

vandijk

Dr. A.P. van Dijk, cardioloog
AHMaZON-Radboudumc Nijmegen

marcopost

Dr. M.C. Post, cardioloog
AHMaZON-Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Peter Loh (5)

Dr. K.P. Loh, cardioloog-electrofysioloog
AHMaZON-UMC Utrecht

ReinderEverts

Dr. R. Evertz, cardioloog-electrofysioloog
AHMaZON-Radboudumc Nijmegen


AHMaZON GUCH Symposium
Vrijdag 28 november 2014
D
e Leeuwenbergh, Utrecht
________________________________________

inschrijven
________________________________________

Organisatie

antonius-logo

radboud-logo

umcu-logo